Chính sách bảo mật

bảo mật thông tin loveravistabinhchanh.com.vn luôn chú trọng việc bảo mật thông tin người dùng trên website này.

1/ Chúng tôi thu thập các thông tin người dùng để làm gì? 

 • Xem xét nâng cấp và cải thiện website để thân thiện với người dùng hơn.
 • Cải thiện trải nghiệm của người dùng trên website này
 • Xử lý các phản ánh của người dùng
 • Ngăn chặn spam
 • Phân tích website và dữ liệu người dùng
 • Gửi thông tin cập nhật dự án và website cho người dùng

2/ Chúng tôi thu thập thông tin từ những nguồn nào? 

 • Người dùng chủ động và tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi theo nhiều hình thức (gửi thông tin vào các biểu mẫu trên website, để lại bình luận trên website, gửi phản ánh đến chúng tôi, ….)
 • Chúng tôi sử dụng hệ thống tự động và cookies để thu thập thông tin.

3/ Chúng tôi thu thập những thông tin nào từ người dùng?

 • Thông tin cá nhân cơ bản và địa chỉ liên hệ
 • Thông tin về đường truyền Internet
 • Thông tin về hành động của người dùng trên website
 • Thông tin về bình luận và phản ánh của người dùng